Van den Brekel advocaten is specialist in arbeidsverhoudingen en adviseert en procedeert over ontslagrecht, reorganisaties, medezeggenschap, integriteit en (werkgevers)aansprakelijkheid zowel binnen het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht.

U krijgt een praktische oplossing met diepgang voor elk juridisch probleem op de werkvloer. Het contact is persoonlijk, de adviezen praktisch en precies. Wij werken met een concurrerend tarief en geven u vooraf een reële inschatting van de kosten en de resultaten.

“Samenwerken
is voor mij vanzelfsprekend. portret_foto
De 20 jaren dat ik marineofficier was hebben me daarin gevormd.” Lees meer over Marion van den Brekel

Van den Brekel advocaten heeft op dit moment vacatures.